Trebate savjet?

Kontaktirajte nas


Naziv prodavatelja: S.D. Informatika d.o.o
Sjedište: Trg Svetog Save bb, 78400 Gradiška, Bosna i Hercegovina
Telefon: 00 387 (0) 51 490 556
Email: danijela.jankovic@sdinformatika.com
Žiro račun 1: 1610450067000071 otvoren kod Raiffeisen bank
Žiro račun 2: 3383902200276970 otvoren kod Unicredit bank
MB: 1993305, IB:40011072000, JIB: 4400110720001.

Hvala, S.D. Informatika d.o.o.