MIS C1

Filter proizvoda
Kategorije
Proizvođač
Poredak
 • C1 implant D3.30 L10mm,NP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi s implantatima koji…

 • C1 implant D3.30 L11.50mm,NP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi s implantatima koji…

 • C1 implant D3.30 L13mm,NP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi s implantatima koji…

 • C1 implant D3.30 L16mm,NP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi s implantatima koji…

 • C1 implant D3.75 L10mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D3.75 L11.50mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D3.75 L13mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D3.75 L16mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D3.75 L8mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D4.20 L10mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D4.20 L11.50mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…

 • C1 implant D4.20 L13mm, SP

  Prijava za prikaz cijena

  MIS C1 je implantat koničnog oblika sa koničnom vezom s 6 antirotacijskih pozicija. Površina implantata je SLA s kemijski vezanim slojem multifosfonata – B+. LEGURA: Titanium Alloy Ti 6Al 4V ELI POVRŠINA: SLA TORK: 35 Ncm PREDNOSTI: 1. PREZERVACIJA KOSTI (Platform switching dizajn) – implantati s takvom konfiguracijom pokazuju znatno manji gubitak kosti u usporedbi…