KISELINE ZA JETKANJE

Filter proizvoda
Kategorije
Proizvođač
Poredak
  • Ultra-Etch 35%

    Prijava za prikaz cijena

    ORTOFOSFORNA KISELINA UltraEtch je viskozna otopina 35%-tne ortofosforne kiseline. Kiselina ima limitiranu dubinu prodiranja u dentin od 1,9 µm uz vrijeme jetkanja od 15 sekundi. Blue Micro tip i Inspiral Brush tip osiguravaju precizno nanošenje. Kiselina se lagano ispire sa površine cakline i dentina. PAKIRANJE: Indispense šprica, 30 ml